Team building: treballadors actuant a l’uníson

Viatge de team building: com realinear el teletreballador a l’empresa

Publicat el

Els empleats que teletreballen, de manera completa o parcial, són més proclius a participar plenament en activitats de team building. Especialment, si l’acció es duu a terme en espais absolutament allunyats de l’empresa i del seu entorn laboral. De fet, segons un informe de l’empresa de recursos humans alemanya Jobbo, és una reclamació seva per reconnectar-se amb l’empresa.

Amb la pandèmia, moltes empreses es van iniciar al teletreball. Avui, encara que moltes han tornat a l’exercici presencial, molts llocs continuen teletreballant i els empleats mantenen contacte amb els seus superiors i companys per mitjans telemàtics o, de manera aïllada i presencial, algun dia a la setmana.

Els efectes del teletreball han estat molt estudiats. Produeix sobrecàrrega laboral a l’empleat, desconnexió amb els seus col·legues i pèrdua de capacitat de l’exercici dels seus drets laborals. Però, a més, implica dificultats en la comunicació interpersonal amb els seus ompanys i caps, i una certa desalineació amb els objectius de la marca.

El que el teletreballador espera del team building

Tant els departaments de Recursos Humans com els mateixos treballadors consideren que les activitats de team building poden servir per atenuar aquests efectes. Els empleats, segons l’informe, esperen d’aquestes accions sis conseqüències directes:

  1. Participació. Esperen sentir-se partícips dels objectius i capacitats per aconseguir-los.
  2. Pacificació. El team building serveix per eliminar diferències amb altres membres de l’equip. Millora la comunicació dins el grup i desenvolupa habilitats d’organització.
  3. Claredat. Durant les sessions esbrina què se n’espera d’ell concretament i es planteja si serà capaç d’aconseguir-lo. Si ho pot assolir, augmenta la seva autoconfiança.
  4. Ubicació. Identifica qui són els líders informals dels projectes i en delimita el rol propi i el dels altres.
  5. Marca. S’imbueix de la cultura d’empresa i de marca, adoptant les variacions que s’haguessin produït.
  6. Proactivitat. La descontextualització espacial i funcional de les relacions amb els superiors li permet sortir de la norma i aportar solucions veritablement creatives que ha madurat al llarg de l’any.

Per tant, el team building és més necessari que mai.

Els treballadors es poden tornar a veure les cares, sentint-se part real de l’empresa. Poden comprendre millor les situacions laborals compartint un temps amb els col·legues.

Els viatges de team building organitzats per Villà Viatges

Però la clau de l’èxit d’una operació de team building és la descontextualització de les accions. Cal desenvolupar un altre tipus d’activitats alienes completament a les tasques i a l’àmbit de coneixement de l’empresa. A més, s’han de desenvolupar en hàbitats llunyans i completament diferents tant del lloc de treball del treballador com de l’empresa.

Una activitat de team building triomfadora és com les que Villà Viatges pot organitzar. És original i exclusiva i en un escenari idoni, on ningú no repetirà els comportaments i situacions estandarditzades en l’operativa de l’empresa.

Sempre estarà sota el control de la direcció de Recursos Humans i comptarà amb la plena assistència del nostre equip professional, perquè no s’hagin de preocupar de res. Ni transports, ni allotjaments, ni mitjans i elements de les activitats.

Per reforçar el record de la idea que s’ha volgut inculcar durant les sessions de jocs, esports i tallers, els participants reben uns obsequis commemoratius que el teletreballador tindrà sempre a la vista. A casa seva.