Disposicions legals i protecció de dades

Villà Viatges, SA, en endavant, VV, es declara propietària d’aquest lloc web i es reserva tots els drets de permetre l’accés als usuaris d’aquest.

Identitat i ubicació

Villà Viatges, SA. Domicili: Girona, 13. 08402 – Granollers, Barcelona, Espanya. Telèfon: +34 93 879 37 77. Fax: +34 93 879 62 19. Adreça de correu electrònic info@villaviatges.com. CIF: A60739752. Registre Mercantil de Barcelona, lligall a-n, n. 1986/04, Tom 29361, Foli 37, Fulla B 129205, Inscripció 10.

Declaració d’autorresponsabilitat per la Covid-19

En funció de les recomanacions i estàndards establerts per l’OMS i les autoritats nacionals i/o supranacionals per al control de malalties amb el risc de contagi, incloses epidèmies i/o pandèmies, el client, visitant, instal·lador i/o proveïdor es compromet a l’estricte compliment dels protocols que a cada moment implanti Villà Viatges en qualssevol dels seus establiments i instal·lacions obertes al públic per a garantir la salut i seguretat en la seva atenció personalitzada. Oportunament, els referits protocols estaran accessibles en la web de l’empresa.

Tanmateix el client, visitant, instal·lador i/o proveïdor, sigui recurrent o no, que accedeixi a les instal·lacions o oficines de Villà Viatges DECLARA que s’ha pres la temperatura abans d’accedir al seu interior i en cas de tenir símptomes compatibles amb el virus SARS-Cov-2 (Covid-19), inclosos, però, no limitats a temperatura superior a 37.5°C, tos, problemes respiratoris inusuals, falta d’aire, malestar general (sense ser limitatiu: dolors musculars, mal de cap, feblesa general), congestió, nàusees, vòmits, diarrea, disminució de l’olfacte i/o del gust, esgarrifances o en el cas d’haver estat en contacte directe amb una persona que hagi donat positiu en Covid-19 en els últims catorze (14) dies, s’abstindrà d’assistir a l’interior de les oficines i/o instal·lacions de Villà Viatges. En cas de manifestar-se els símptomes durant la seva permanència en el recinte acudirà immediatament al punt d’assistència mèdica més pròxim perquè puguin fer-se les comprovacions pertinents.

Condicions d’ús

Tots els elements integrants del website són propietat o, en determinats casos, ostenta els drets de reproducció VV. Aquests darrers estan subjectes a la legislació de protecció de drets de propietat intel·lectual i industrial amb les limitacions esmentades. Els usuaris d’aquest lloc web podran fer servir, descarregar i imprimir per a la seva utilització particular i sense ànim de lucre els textos, imatges i altres elements accessibles aquí continguts, amb la cita prèvia de l’origen dels mateixos. Per a la utilització en mitjans de comunicació i afins dels continguts del present lloc web, serveixin-se contactar amb info@villaviatges.com per tal d’obtenir la pertinent autorització.

Lloc web desenvolupat per Interdixit® per encàrrec de VV, amb material gràfic i literari de VV.

Aquest lloc web pot contenir enllaços que poden redireccionar a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers aliens a VV, que no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web. La utilització d’aquest lloc web es fa pel propi compte i risc de l’usuari.

VV i els seus treballadors no es responsabilitzen dels errors o omissions que puguin ser detectades en aquest lloc web, ni tampoc d’altres continguts als quals sigui possible accedir des del mateix. Tampoc seran o podran considerar-se responsables per danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada en base a la informació que s’hi conté.

VV no respon pels danys i perjudicis que elements aliens al website poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Protecció de dades

VV recull dades personals corresponents a les persones que fan servir els diferents formularis disponibles a villaviatges.com. El consentiment explícit a aquestes clàusules sobre protecció de dades és imprescindible per a tramitar peticions d’informació per aquest canal, tal com estipula el reglament UE 2016/679, de 27 d’abril (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD).

Les dades es capten des dels formularis de contacte destinats a transmetre consultes generals i sobre els diferents certàmens i concursos que VV convoca. També des dels formularis de subscripció als butlletins. Generalment, els formularis de contacte sol·liciten de forma obligatòria un nom i una adreça de correu electrònic, encara que excepcionalment poden exigir altres dades que serveixin per respondre amb més precisió als dubtes que es plantegen. Quan això cal, els camps opcionals s’assenyalen adequadament.

Aquesta norma s’aplica de forma genèrica a tota la comunicació en línia de VV, amb l’excepció de la inscripció de participants i concursants en les activitats proposades. Quan aquestes es plantegen, les dades que es reben des de les fitxes d’inscripció tenen una finalitat diferent, estan sotmesos al protocol legalitzat per VV i, consegüentment, a unes normes singulars en matèria de protecció de dades que les bases de la pròpia activitat expliquen en profunditat.

Tenint en compte aquesta excepció, la finalitat dels formularis de contacte és i així s’expressa de forma separada en cadascun d’ells:

 • Respondre a consultes i dubtes sobre la planificació, prospecció comercial i adquisició de serveis per al viatger.
 • Establir cites per a la prospecció comercial i adquisició de serveis per al viatger.
 • Proporcionar informació sobre productes i serveis comercialitzats per VV.
 • Subscriure l’usuari a un butlletí sobre ofertes, productes, serveis, novetats corporatives i altres notícies del seu interès.
 • Planificar l’oferta comercial apropiada a l’audiència de VV.

Les dades personals queden registrades en un fitxer propietat de VV i registrat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’arxiu se situa en territori jurisdiccional de la Unió Europea. Aquesta condició s’estén també a les plataformes utilitzades per establir comunicació amb els usuaris, com és el cas de MailChimp.

Des del lloc web de VV i amb les finalitats descrites en aquest apartat no es capten dades de menors d’edat. S’exigeix, per tant, que els menors de 18 anys s’abstinguin d’utilitzar els formularis de contacte.

Les dades personals no són tractades ni processades per a l’elaboració de perfils de clients que puguin suposar una discriminació econòmica en l’oferta comercial. Tampoc seran cedits ni transferits a tercers dins o fora de la Unió Europea, amb l’única excepció de l’eficaç prestació del servei contractat i només als proveïdors corresponents: companyies de transport, d’allotjament, etcètera.

VV ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a la protecció de la integritat del fitxer de dades personals, tal com estableix la legislació vigent. S’ha procurat salvaguardar-lo d’intrusions malintencionades, de la pèrdua o robatori de la informació, i d’alteracions o processaments no autoritzats. Tot i això, l’esforç dins de la legalitat vigent podria no garantir una protecció total.

L’usuari podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació, limitació del tractament, supresió i portabilitat de les dades cedides dirigint-se a VV acreditant fefaentment la seva identitat. Pot fer-ho per mitjà de missatge de correu electrònic a info@villaviatges.com, per mitjà de correu prefranquejat a l’adreça postal Girona, 13. 08402 – Granollers, Barcelona, ​​o contactant amb el Delegat de Protecció de Dades de Villà Viatges SA a l’adreça dpo.cliente@conversia.es o al número de telèfon 902 877 192.

La política de protecció de dades personals que aplica VV s’emmarca en els principis de licitud, lleialtat, transparència i confidencialitat que inspiren el RGPD.

Ús de cookies

Les cookies o galetes són petits fitxers que s‘instal·len dins la memòria del navegador d’Internet de l’usuari quan s’accedeix a certes seccions o funcions del lloc web. Aquest minúscul arxiu emmagatzema dades relatives als hàbits de navegació. La programació web que els genera és capaç d’accedir-hi, recuperar la informació i reescriure’ls amb la intenció de reconèixer a l’usuari.

En la tecnologia de villaviatges.com es fan servir quatre tipus de galetes:

 • Coockies tècniques. Emmagatzemen informació que s’usa per a l’activació de serveis o per a la configuració d’altres galetes.
 • Coockies de personalització. Temporalment emmagatzemen les preferències de navegació de l’usuari.
 • Coockies de sessió. Serveixen per transferir dades entre pàgines i s’eliminen automàticament en tancar el navegador.
 • Coockies de terceres parts. Les instal·len plataformes i serveis utilitzats en el lloc web per afegir funcionalitats diverses. Permeten el reconeixement del perfil de l’usuari. Google Analytics, per exemple, instal·la aquest tipus de galetes.

Amb l’excepció de les cookies de sessió, totes tenen una data de límit. Quan s’arriba a aquesta data d’expiració, el navegador les elimina automàticament.

Les cookies que aquest lloc web instal·la són:

 • wordfence_verifiedHuman: Sistema de seguretat del lloc web. Expira a les 24 hores.
 • wfvt_711901276: Sistema de seguretat del lloc web. Expira a la mitja hora.
 • pll_language: Permet la selecció automàtica de l’idioma de navegació. Expira en 1 any.
 • cookie_notice_accepted: Acceptació de la política de cookies. Caduca en 1 any.
 • _gid: Instal·lada per Google Analytics, serveix per identificar els usuaris. Expira en 24 hores.
 • _gat: Instal·lada per Google Analyticis, limita el percentatge de sol·licituds al servei. Expira en 1 minut.
 • _ga: Instal·lada per Google Analytics, serveix per identificar els usuaris. Expira en 2 anys.
 • __utma: Instal·lada per Google Analytics, distingeix usuaris i sessions. Expira en 2 anys.

L’usuari pot bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu navegador accedint a la configuració del programa. All About Cookies ofereix abundant informació sobre com gestionar-les.

Tot i això, si les galetes d’aquest lloc web es bloquegen, bona part de les opcions disponibles deixaran d’estar operatives o, senzillament, serà impossible accedir als continguts. En qualsevol cas, acceptant les cookies, l’usuari sempre tindrà l’opció d’eliminar-les per complet després d’una sessió i serà impossible seguir el seu rastre per mitjà de les dades que s’haguessin captat.

Política de preus

Respecte de la política de preus presentats en aquest lloc web, visiteu l’apartat Condicions Generals per conèixer els detalls de l’operativa comercial de VV.