Condicions generals de contractació

El lloc web villaviatges.com és propietat de Villà Viatges —en endavant, VV—, a través del qual els usuaris del mateix poden accedir a diversa informació sobre viatges i turisme. En els avisos legals es pot conèixer millor la política d’usos informatius d’aquest lloc web.

Contractació de serveis

A través del lloc web de VV, l’usuari té accés a informació sobre productes i serveis de tercers relacionats amb el turisme i els viatges.

La venda a l’usuari de viatges combinats i altres productes i serveis turístics es durà a terme per VV, agència de viatges que disposa dels permisos i llicències necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, des dels seus establiments a Barcelona i Granollers.

Qualsevol viatge o servei que l’usuari decideixi contractar queda subjecte als termes i condicions específics que els proveïdors d’aquells viatges o serveis, i no VV, estableixin per a cada cas.

Política de preus

Els preus d’aquelles propostes de viatge o servei que s’ensenyen en el lloc web sense possibilitat de contractació directa tenen un valor indicatiu i han estat facilitades pels respectius proveïdors i majoristes.

VV fa tot el possible per garantir que els preus exhibits són correctes. No obstant això, els proveïdors, majoristes i creadors i venedors de les experiències de viatges i serveis turístics poden canviar sense previ avís els imports o les condicions dels mateixos, sense haver informat del canvi VV.

Els únics preus que es poden considerar vàlids són aquells que han estat pressupostats directamene per empleats de VV, amb la vigència que inclou el document que els recull.