Només adults

Un viatge allunyat de canalla. Sense haver de sorprendre espectacles d’animació infantil i cridòria dels infants. Per a pares i mares que desitgen una escapada i per a persones que saben que els altres companys de viatge esperen i volen el mateix.

Tipus de viatge