Turisme d’aventura

Propostes de viatges de turisme d’aventura. Per descarregar adrenalina amb esports de risc, exploració de territoris inhòspits, la pràctica d’activitats extremes i per gaudir del medi natural. Però sempre amb seguretat.

Tipus de viatge