Disposicions legals i protecció de dades

Villà Viatges, SA en endavant, VV, SA, es declara propietària d’aquest lloc web i es reserva tots els drets de permetre l’accés als usuaris d’aquest.

Identitat i ubicació

VV, SA. Domicili: Girona, 13. 08402 – Granollers, Barcelona, Espanya. Telèfon: +34 93 879 37 77. Fax: +34 93 879 62 19. Adreça de correu electrònic info@villaviatges.com. CIF: A60739752. Registre Mercantil de Barcelona, lligall a-n), n.
1986/04, Tom 29361, Foli 37, Fulla B 129205, Inscripció 10. Títol-llicència: Agència de viatges. Grup Detallista. N. d’ordre
GC-619, atorgat en data 22 de juny de 1995, pel Departament de
Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya.

Condicions d’ús

Tots els elements integrants del website són propietat o, en determinats casos, ostenta els drets de reproducció VV, SA, amb els mateixos subjectes a la legislació de protecció de drets de propietat intel·lectual i industrial amb les limitacions esmentades. Els usuaris d’aquest web podran fer servir, descarregar i imprimir per a la seva utilització particular i sense ànim de lucre els textos, imatges i altres elements accessibles aquí continguts, amb la cita prèvia de l’origen dels mateixos. Per a la utilització en mitjans de comunicació i afins dels continguts del present website, serveixin-se contactar amb info@villaviatges.com per tal d’obtenir la pertinent autorització.

Lloc web desenvolupat per Interdixit® per VV, SA, amb material gràfic i literari de VV, SA i imatges de Stockxpert.

Aquest lloc pot contenir enllaços que poden redireccionar al’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers aliens a VV, SA. VV, SA no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web.

La utilització d’aquest lloc web es fa pel propi compte i risc de l’usuari. La programació genera cookies que s’instal·len de manera temporal i durant la navegació en el terminal receptor. Les galetes registren l’inici de la sessió de navegació i conserven les dades de l’usuari registrat. Un cop abandonada la sessió, el contingut d’aquestes galetes s’esborra. L’accés i registre com a usuari del web implica l’autorització per part del visitant per generar galetes amb les dades anteriorment expressades.

VV, SA i els seus empleats no es responsabilitzen dels errors o omissions que puguin detectar aquest lloc web, ni d’altres continguts als quals pogués accedir des del mateix. Tampoc seran o podran considerar-se responsables per danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada en base a la informació que s’hi conté. Respecte de la política de preus aquí continguts, visiteu l’apartat de Condicions Generals per conèixer els detalls del funcionament del sistema de venda de reserves on line.

VV, SA no respon pels danys i perjudicis que elements aliens al website poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Protecció de dades

Les dades personals que ens faciliti a través de l’enviament del formulari de contacte quedaran guardades en un fitxer propietat de VV, SA, registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i comportarà la seva acceptació expressa per al tractament de les dades.

De la mateixa manera, les dades que se’ns facilitin per obrir comptes d’usuari registrat, quedaran inscrites en el mateix fitxer, amb constància expressa de les dades necessàries per a l’accés al website i nivells d’accessibilitat.

El legítim propietari de les dades personals podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a VV, SA mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a info@villaviatges.com o bé per mitjà de correu ordinari prefranquejat a l’adreça postal Girona, 13. 08400 – Granollers, Barcelona, Espanya.